Hội nghị triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng và văn bản hướng dẫn thi hành
Thứ tư, 14/8/2019

Sáng ngày 05/8, Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Long đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. Đến tham dự hội nghị có Ban Giám đốc Sở, Ban lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở, Ban chấp hành Đảng bộ Sở, Bí thư, phó Bí thư Chi bộ, chủ tịch Công đoàn cơ sở, Bí thư Đoàn ủy, Chủ tịch Hội cực chiến binh.

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 được thông qua kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2019. Đây là văn bản pháp luật quan trọng, liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Luật PCTN gồm 10 Chương, 96 Điều quy định chi tiết về phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; phát hiện tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; chế độ, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong PCTN; trách nhiệm của xã hội trong PCTN; PCTN trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước; trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong PCTN; hợp tác quốc tế về PCTN; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về PCTN…

Luật PCTN năm 2018 có một số điểm mới so với Luật PCTN năm 2005 như: Mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật ra khu vực ngoài nhà nước đối với 3 đối tượng là công ty đại chúng, tổ chức tín dụng và tổ chức xã hội; đưa nội dung PCTN vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng đối với học sinh THPT, sinh viên và cán bộ, công chức, viên chức; quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách... Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Tho – Giám đốc Sở nhấn mạnh: Thông qua hội nghị lần này tiếp tục trang bị những nội dung cốt lõi nhất của các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là những điểm mới của Luật và Nghị định 59 của Chính phủ. Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 là cơ sở pháp lý vững chắc để xử lý những hành vi vi phạm trong phòng, chống tham nhũng,... 

YT

Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 100)
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối
  Giỏ hàng của bạn