Trà Ôn: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Thuận thới năm 2019
Thứ tư, 14/8/2019

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Trà Ôn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 về xác định phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ giải pháp của nhiệm kỳ, Đại hội đã xác định 03 khâu đột phá:

Một là: Tập trung công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững, đặc biệt quan tâm giảm nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer.

Hai là: Huy động, khai thác và phát huy nguồn lực đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông.

Ba là: Tổ chức sắp xếp sản xuất, tạo sự đột phá trong tìm kiếm đối tác hợp tác liên doanh, liên kết nhằm giải quyết tốt đầu ra nông sản hàng hoá.

Ngoài các khâu đột phá nêu trên, Đại hội còn đề ra 22 chỉ tiêu Nghị quyết của nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó có chỉ tiêu số 19 về xây dựng nông thôn mới. Chỉ tiêu Nghị quyết đề ra là: “ Phấn đấu đến năm 2020 có 50% số xã đạt nông thôn mới”.

Để thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết này 04 năm qua Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Trà Ôn đã tập trung mọi nguồn lực, bằng với nhiều giải pháp thiết thực hiệu quả như: Tranh thủ nguồn vốn cấp trên để đầu tư, tập trung ngân sách huyện, huy động các nguồn lực trong nhân dân, triển khai xây dựng các công trình để đạt các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, chỉ tiêu xã nông thôn mới.

Tính đến nay huyện đã có 06/13 xã đạt nông thôn mới đó là: Hựu Thành, Hoà Bình, Thới Hoà, Tích Thiện, Thiện Mỹ, Xuân Hiệp.

Theo Nghị quyết Đại hội đề ra, năm 2019 xã Thuận Thới sẽ về đích nông thôn mới. Để thực hiện đạt chỉ tiêu này, ngay từ đầu năm 2019 Huyện uỷ, UBND huyện, Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện đã tăng cường các giải pháp lãnh, chỉ đạo và hỗ trợ để giúp cho xã Thuận Thới đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Ngày 07/8/2019, Đoàn kiểm tra của Huyện uỷ đã kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại xã Thuận Thới.                  

Qua kết quả khảo sát đánh giá của Đoàn kiểm tra, đến nay xã Thuận Thới đạt 12/19 tiêu chí, còn lại 07 tiêu chí chưa đạt (gồm: Tiêu chí số 1 về quy hoạch, tiêu chí số 2 về Giao thông, tiêu chí số 5 về Trường học, tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư, tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm).

Để thực hiện đạt Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI đề ra, sớm đưa xã Thuận Thới về đích nông thôn mới vào cuối năm 2019. Đoàn kiểm tra về xây dựng nông thôn mới của Huyện uỷ, đề ra các giải pháp để thực hiện đối với xã Thuận Thới như sau:

            Đối với 12 tiêu chí đã được công nhận đạt: Ban chỉ đạo của xã tiếp tục làm tốt công tác nâng chất, giữ vững và hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị công nhận theo đúng hướng dẫn của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh.

            Đối với 07 tiêu chí chưa đạt, còn phải tiếp tục thực hiện trong năm 2019, đề nghị Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Thuận Thới đề ra giải pháp, phân công nhiệm vụ, phối hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ, chất lượng, hiệu quả thực hiện.

Đối với Tiêu chí 1 – Về Quy hoạch: Chưa thực hiện cắm mốc quy hoạch 02 tuyến đường liên ấp (Vĩnh Thới - Ông Lãnh dài 5,003 km và Ông Lãnh – Cống Đá, dài 4,223 km).

Giải pháp thực hiện: Khi 02 tuyến đường liên ấp hoàn thành khoảng 70% khối lượng công trình, huyện có văn bản gửi Sở Xây dựng xuống cắm mốc thì tiêu chí Quy hoạch đạt đúng theo quy định.

Tiêu chí 2 – Về Giao thông: Trong năm 2019 xã được đầu tư xây dựng 02 tuyến liên ấp và 01 cây cầu gồm: Tuyến liên ấp Vĩnh Thới - Ông Lãnh dài 5,003 km, có tổng vốn đầu tư là 24,854 tỷ đồng, đã khởi  ngày 14/6/2019 và dự kiến hoàn thành ngày 14/6/2020. Tuyến liên ấp Ông Lãnh - Cống Đá, dài 4,223 km, có tổng vốn đầu tư là 14,210 tỷ đồng, đã khởi công vào ngày 26/3/2019, dự kiến hoàn thành vào ngày 19/12/2019. Cầu Vĩnh Thới dài 36,8m, có tổng vốn đầu tư là 4,498 tỷ đồng, đã khởi công vào ngày 29/3/2019, dự kiến hoàn thành vào ngày 22/11/2019.

Đối với Tiêu chí 5 – Về Trường học, trong năm 2019 xã được đầu tư xây dựng mới 3 trường gồm: Trường Mẫu giáo Thuận Thới, với tổng mức đầu tư 19,389 tỷ đồng, đã khởi công ngày 21/6/2019, dự kiến hoàn thành ngày 17/3/2020. Trường Tiểu học Thuận Thới A, với tổng mức đầu tư 22,5 tỷ đồng. Khởi công ngày 26/6/2019, dự kiến hoàn thành ngày 21/4/2020.  Trường Trung học cơ sở Thuận Thới, với tổng mức đầu tư 22,6 tỷ đồng. Khởi công ngày 13/02/2019, dự kiến hoàn thành ngày 09/12/2019.

Hình ảnh: Thi công công trình tại Trường Mẫu giáo Thuận Thới

Đối với Tiêu chí 6 – Về Cơ sở vật chất văn hóa, xã được đầu tư 02 công trình gồm: Công trình Trung tâm văn hóa thể thao xã Thuận Thới, với tổng mức đầu tư 5,438 tỷ đồng, khởi công ngày 6/5/2019, dự kiến hoàn thành ngày 02/12/2019. Công trình Nhà văn hóa thể thao cụm ấp, địa điểm xây dựng tại ấp Vĩnh Thuận, với tổng mức đầu tư 3,128 tỷ đồng, khởi công ngày 26/3/2019, dự kiến thoàn thành ngày 22/9/2019.

Giải pháp thực hiện: Đoàn kiểm tra của Huyện uỷ chỉ đạo chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng cơ bản huyện đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình để nghiệm thu đưa vào sử dụng đúng tiến độ công nhận xã nông thôn mới.

Đối với Tiêu chí 9 – Về Nhà ở dân cư: Theo kết quả khảo sát đánh giá xã còn 45 căn nhà tạm, đã xây dựng mới – xóa nhà tạm được 31 căn. Hiện còn 14 căn, xã tiếp tục vận động  các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện phấn đấu đến hết quí III/2019 sẽ xóa 14 căn nhà tạm để xã đạt tiêu chí về nhà ở dân cư.

Đối với Tiêu chí 10 – Về Thu nhập: Đoàn kiểm tra của Huyện uỷ chỉ đạo Chi cục Thống kê Trà Ôn để hỗ trợ cho xã thực việc điều tra tiêu chí thu nhập. Khi hoàn thành công tác điều tra theo quy định hoàn tất hồ sơ đề nghị trình UBND huyện công nhận và trình Cục thống kê tỉnh thẩm định công nhận đạt tiêu chí theo quy định.

Đối với Chỉ tiêu 17.3 - Về cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp: Cảnh quang môi trường của xã hiện tại chưa đảm bảo xanh, sạch, đẹp của xã nông thôn mới. Xã cũng đã có Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 15/5/2019 về cải thiện môi trường nông thôn và đã thực hiện việc trồng hoa trên tuyến đường Huyện 72, các tuyến đường của xã, phát hoang cây che chắn và tiếp tục vận động người dân dọc theo các tuyến cải tạo lại hàng rào, chỉnh trang nhà cửa sạch đẹp nhằm đảm bảo xanh, sạch, đẹp của xã nông thôn mới.

Với những giải pháp nêu trên, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân tin tưởng rằng xã Thuận Thới sẽ hoàn thành các tiêu chí được công nhận là xã đạt chuẩn Nông thôn mới vào cuối năm 2019 theo lộ trình kế hoạch./.

             Cẩm Vân (Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện Trà Ôn)

Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 100)
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối
  Giỏ hàng của bạn