Sửa đổi, bổ sung Thông tư 14/2011/TT-BNN&PTNT về kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp & sản phẩm nông lâm thủy sản
Thứ năm, 24/1/2013
Ngày 04 tháng 01 năm 2013, Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành Thông tư số 01/2013/TT-BNN&PTNT về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản và thay thế một số biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 53/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/8/2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011.
 
Theo đó, Thông tư mới này của Bộ Nông nghiệp & PTNT đã bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện nhiều hơn các nội dung biểu mẫu cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản đạt chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm và các biểu mẫu khác liên quan.
 
Nội dung chi tiết và các biểu mẫu xem tại Thông tư 01/2013/TT-BNN&PTNT
 
Huy Cường (st) -Nguồn: Bộ Nông nghiệp & PTNT
Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 17)
Trang:1 - 2Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối
  Giỏ hàng