HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TẤN ĐẠT

Địa chỉ: 93, Ấp Kinh, xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Điện thoại: 0972.773555 – Đoàn Văn Tài

Email: hoptacxatandat@gmail.com

THÔNG TIN HTX
- Diện tích đất canh tác: 100 ha
- Thành viên: 65
- Ngành nghề: Liên kết sản xuất và bao tiêu: lúa giống, lúa chất lượng cao, lúa hữu cơ, dịch vụ san phẳng mặt ruộng bằng tia laser, cấy lúa bằng cơ giới.
- Gạo hữu cơ: cung cấp thị trường khoảng 10 tấn/tháng.
- Dịch vụ cấy: nhận hợp đồng trong, ngoài tỉnh khả năng ký 50-100 ha/ hợp đồng.
- Nhận hợp đồng mở rộng vùng nguyên liệu trồng lúa an toàn; lúa hữu cơ theo đơn đặt hàng.

Các mặt hàng chính: gạo sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, hoạt động dịch vụ trồng trọt, dịch vụ phân bón hữu cơ sinh học.

Năng lực cung cấp:

    + Gạo sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ: 5 tấn/tháng

    + Hoạt động dịch vụ trồng trọt: 200 ha/vụ

    + Phân bón hữu cơ: 800-900 tấn/200 ha/vụ

Chứng nhận đạt được:

    + Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

    + Kết quả phân tích gạo Tấn Đạt.