Từ nhiều năm nay, cây lác luôn là cây chủ lực của xã Trung Thành Đông. Đây cũng là địa phương trồng lác nhiều nhất huyện Vũng Liêm. Theo thống kê, tổng diện tích cây lác toàn huyện Vũng Liêm là 306 ha, riêng xã Trung Thành Đông hiện có 223,2 ha. Cây lác cho hiệu quả gấp 3 – 4 lần so với cây lúa, có tiềm năng phát triển mạnh. Đây cũng là cây chủ lực để phát triển kinh tế địa phương.

Để phát triển nghề truyền thống, năm 2018, HTX chiếu lác Thành Đông đã phát uy vai trò của mô hình kinh tế tập thể, liên kết người dân sản xuất theo hướng hàng hóa, chú trọng đầu tư máy móc để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Chỉ tính riêng năm 2018, HTX đã xuất bán trên 200 tấn lác se lõi và khoảng 300 chiếu thành phẩm. Sản phẩm chiếu của HTX luôn được khách hàng tin dùng, ưa chuộng. Một thợ dệt giỏi trung bình có thể làm ra 15 chiếc chiếu mỗi ngày, cho thu nhập ổn định 120.000 – 130.000 đồng/ngày.