Hệ thống minh bạch thông tin,
truy xuất nguồn gốc điện tử
http://nongnghiep.vinhlong.gov.vn  -  ĐT: 02703.880210
Cơ sở sản xuất Ba Khánh
Tên giấy chứng nhận: Chứng nhận BÚN BÒ HUẾ được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thành phố Vĩnh Long năm 2017
Số hiệu giấy chứng nhận: 4264/QĐ-UBND
Ngày cấp: 11/10/2017
Ngày hết hạn:
Tên cơ quan nhà nước cấp: Ủy ban nhân dân TP. Vĩnh Long
Nội dung:
  Xem Giấy chứng nhận