Hệ thống minh bạch thông tin,
truy xuất nguồn gốc điện tử
http://nongnghiep.vinhlong.gov.vn  -  ĐT: 02703.880210
Công ty TNHH SX-TM Phước Thành IV
Tên giấy chứng nhận: Chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2016 - Gạo thơm Jasmine
Số hiệu giấy chứng nhận: 1285/QĐ-UBND
Ngày cấp: 13/06/2016
Ngày hết hạn: 31/12/2018
Tên cơ quan nhà nước cấp: UBND tỉnh Vĩnh Long
Nội dung: Chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2016 - Gạo thơm Jasmine
  Xem Giấy chứng nhận