Hệ thống minh bạch thông tin,
truy xuất nguồn gốc điện tử
http://nongnghiep.vinhlong.gov.vn  -  ĐT: 02703.880210
Công ty TNHH Đông Phát Food
Tên giấy chứng nhận: Giấy chứng nhận HALAL về các sản phẩm rau, củ, quả sấy
Số hiệu giấy chứng nhận: 66-HALAL
Ngày cấp: 02/01/2019
Ngày hết hạn: 02/01/2020
Tên cơ quan nhà nước cấp: Cộng đồng hồi giáo TP HCM
Nội dung: Giấy chứng nhận HALAL về các sản phẩm rau, củ, quả sấy
  Xem Giấy chứng nhận