Hệ thống minh bạch thông tin,
truy xuất nguồn gốc điện tử
http://nongnghiep.vinhlong.gov.vn  -  ĐT: 02703.880210
Cơ sở sản xuất cốm gạo Xuân Phượng
Tên giấy chứng nhận: Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố năm 2019
Số hiệu giấy chứng nhận: 4492/QĐ-UBND
Ngày cấp: 19/08/2019
Ngày hết hạn: 31/12/2022
Tên cơ quan nhà nước cấp: UBND TP Vĩnh Long
Nội dung:
  Xem Giấy chứng nhận