Hệ thống minh bạch thông tin,
truy xuất nguồn gốc điện tử
http://nongnghiep.vinhlong.gov.vn  -  ĐT: 02703.880210
HTX Nông nghiệp Dịch vụ Tấn Đạt
Tên giấy chứng nhận: Giấy xác nhận kiến thức về An toàn thực phẩm
Số hiệu giấy chứng nhận: 18/2018/XNKT-NN&PTNT
Ngày cấp: 09/07/2018
Ngày hết hạn: 09/07/2021
Tên cơ quan nhà nước cấp: Phòng NN & PTNT Vũng Liêm
Nội dung: Có kiến thức cơ bản về an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành
  Xem Giấy chứng nhận