Hệ thống minh bạch thông tin,
truy xuất nguồn gốc điện tử
http://nongnghiep.vinhlong.gov.vn  -  ĐT: 02703.880210
HTX Nông nghiệp Dịch vụ Tấn Đạt
Tên giấy chứng nhận: Kết quả phân tích gạo hữu cơ Tấn Đạt
Số hiệu giấy chứng nhận: 18030562/KQ
Ngày cấp: 20/03/2018
Ngày hết hạn:
Tên cơ quan nhà nước cấp: Công ty CP DV Khoa học Công nghệ Chấn Nam
Nội dung: Kết quả phân tích gạo hữu cơ
  Xem Giấy chứng nhận