Tên sản phẩm: Bánh xếp

Đơn vị: Hộ kinh doanh Thanh Thảo

Địa chỉ: Ấp Nhà Thờ, xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Chủ đại diện: Thiều Văn Hớn

Điện thoại liên hệ: 0359427157