Main Image
Item 1 of 4
 

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CAM SÀNH ORGANICS TRÀ ÔN 

Địa chỉ: 134/7, ấp Trà Sơn, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

Điện Thoại: 0769991239 (ông Ngô Ngọc Mười) - 0898032763 (bà Võ Thị Ngọc)

Cập nhật email: htxnncsotraon@gmail.com