HỢP TÁC XÃ THANH LONG HẬU LỘC

Địa chỉ: Ấp Kinh Ngay, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Điện thoại: 0917.461357 – Lưu Văn Chính

 

 

 

Thanh Long cho trái quanh năm và rất sai trái, cho trái tập trung từ tháng 3 đến tháng 10

Hợp tác xã thanh long Hậu Lộc bắt đầu hoạt động từ năm 2017, chuyên trồng và cung cấp Thanh Long ruột đỏ, hiện có 40 thành viên tham gia sản xuất, trồng theo qui trình sinh học an toàn thực phẩm với diện tích canh tác là 40 ha.

 

 

Trong thời gian tới, HTX mong muốn mở rộng thị trường tiêu thụ, cung cấp cho các nhà phân phối lớn tại khu vực miền Bắc, miền Trung, TP.HCM và các tỉnh khác.

Các mặt hàng chính:  Thanh long ruột đỏ

Năng lực cung cấp: 1.200-1.400 tấn/năm