HỢP TÁC XÃ

NÔNG NGHIỆP HỒI TƯỜNG

 

Địa chỉ: 500A, ấp Hồi Tường, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

Số điện thoại 0783768681 - 0393939954 ( Trần Văn Bé Bảy)

 

Trong bối cảnh người nông dân sản xuất lúa tiêu thụ khó khăn, do mạnh ai nấy bán, phải lệ thuộc vào cò lúa, bị thương lái ép giá buộc người nông dân phải bán mà không có được lựa chọn. Nhằm tháo gỡ những khó khăn trên, cùng với phát động phát triển kinh tế tập thể của địa phương. Ngày 30 tháng 10 năm 2011, HTX Nông Nghiệp Hồi Tường được thành lập. Ban đầu thành lập HTX có 42 thành viên, diện tích 29,5ha, đến nay HTX có 135 thành viên với diện tích 106 ha chuyên trồng lúa. 

Nhằm từng bước cải thiện môi trường, Hợp tác xã đã tuyên truyền, vận động thành viên sản xuất lúa theo phương pháp “ Ba giảm, ba tăng”, “ Một phải, năm giảm”. sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

Để đảm bảo chất lượng đầu vào và giảm chi phí sản xuất, ổn định đầu ra cho thành viên, thời gian qua HTX đã liên kết phân bón đầu vào và liên kết tiêu thụ lúa hàng hóa cho thành viên. Đến nay Hợp tác xã đã đi vào hoạt động ổn định và hiệu quả tăng dần.

Hàng năm Hợp tác xã liên kết với các nhà máy phân bón khoảng 45 tấn phân các loại, tiêu thụ ra thị trường khoảng 1.200 tấn lúa tươi

Phát huy hiệu quả sản xuất, thời gian tới, HTX tiếp tục sản xuất lúa theo phương pháp an toàn, từng bước chứng nhận và sản xuất lúa hữu cơ, tìm kiếm liên kết đầu ra tiêu thụ lúa, gạo hữu cơ và bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng, đồng thời nâng cao nguồn thu nhập cho thành viên; tham gia sản phẩm OCOP của tỉnh.

TẬP HUẤN CHO XÃ VIÊN VỀ BỘ TIÊU CHÍ VIETGAP


CÁNH ĐỒNG VIETGAP CỦA HTX


LỄ TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN VIETGAP CHO HTX


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỌP BÀN VIỆC BÁN LÚA CHO THÀNH VIÊNCÔNG TY MUA LÚA CỦA THÀNH VIÊN TẠI ĐỒNG


CÔNG TY TRẢ TIỀN MẶT CHO THÀNH VIÊN