HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TÂN AN LUÔNG

Địa chỉ: ấp 7,  xã Tân An Luông,  huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0988.362254 - Nguyễn Văn Phúc

Email: nguyenphuc254vl@gmail.com

Các mặt hàng chính:

    + Sản xuất và tiêu thụ giống lúa chất lượng cao

    + Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp (Kéo hàng)

Năng lực cung cấp:

     + Lúa: 40 tấn/vụ    

Qui mô sản xuất: 7,6 ha

Chứng nhận đạt được: