HỢP TÁC XÃ RAU QUẢ TÂN BÌNH

Địa chỉ: ấp Tân hậu, xã Tân Bình, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0939.217 279 - Nguyễn Cao Miên

Email:

Các mặt hàng chính: Đậu bắp, rau An toàn, hành lá, rau, củ các loại   

Năng lực cung cấp:

    + Rau sạch: 5 tấn/tuần

    + Sản phẩm thường: 10 tấn/tuần

Qui mô sản xuất: 52 ha

Chứng nhận đạt được: VietGAP