HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT CHẾ BIẾN NÔNG SẢN TÂN LẬP

Địa chỉ:  ấp Tân Yên, xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0976.030 020 - Nguyễn Văn Tuấn

Email:

Các mặt hàng chính:  Bột khoai tím, đỏ, trắng, Khoai tươi

Năng lực cung cấp: 1,5 tấn/ngày    

Chứng nhận đạt được: