HỢP TÁC XÃ THỦY SẢN TÂN PHÁT

Địa chỉ: Tổ 01, ấp Tân Phong 1, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0979888877 (Nguyễn Văn Hồng)

Hợp tác xã thủy sản Tân Phát có quy mô là 15 hộ tham gia sản xuất với diện tích là 5ha

Đa phần là bao tiêu sản phẩm và một số thị trường bán lẻ

Sản lượng cung cấp ra thị trường trung bình vào khoảng 2000 – 2100 tấn/ năm

Lĩnh Vực hoạt động chính:

Nuôi trồng, buôn bán thủy sản

Các sản phẩm chính:

- Giống cá tra

- Cá tra thương phẩm

 

Hợp tác xã thủy sản Tấn Phát luôn lấy chất lượng lên hàng đầu, cải tiến liên tục đảm bảo thực hành sản xuất tốt và giảm thiểu tác động môi trường

Quan tâm đến những lợi ích của khách hàng

Hiện tại hợp tác xã mong muốn phát triển thêm giống thủy sản sang các thị trường lân cận