HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TÂN TIẾN

Địa chỉ: ấp 9, xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Điện thoại: 0987.140504 – Dương Văn Thành

 

Hợp tác xã nông nghiệp Tân Tiến chuyên sản xuất lúa với quy trình sản xuất an toàn với số lượng 77 thành viên tham gia sản xuất.

Quy mô sản xuất là 41ha và đều được chứng nhận VietGAP.

Thị trường tiêu thụ chủ yếu là thị trường trong tỉnh với giá dao động trên dưới 7.200đ/kg tùy từng thời điểm.

Hiện nay, sản phẩm được cung cấp chủ yếu cho siêu thị Coopmart và bao bì nhãn mác cũng được đóng gói theo quy cách của siêu thị Coopmart.

Các mặt hàng chính:  lúa hữu cơ, lúa thành phẩm với hình thức vận chuyển tại ruộng

Năng lực cung cấp: 234 tấn/vụ  ( 1 năm: 2 vụ)