Tìm kiếm:
 
Giá: Liên hệ
Loại: Trái cây
Lượt xem: 55
HTX SX & Tiêu Thụ Bưởi 5 Roi Mỹ Hòa
  Tổ 10, ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hòa, Huyện Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long
  0366.066139
  htxbuoi5roimyhoabm@gmail.com
   Uy tín      Thêm vào giỏ hàng   
30.000 đ / Kg
Loại: Trái cây
Lượt xem: 267
HTX Chôm chôm Bình Hoà Phước
  Ấp Bình Hoà 2, xã Bình Hòa Phước, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
  0902 937 051
  coopbhp@gmail.com
   Uy tín      Thêm vào giỏ hàng   
Giá: Liên hệ
Loại: Trái cây
Lượt xem: 795
HTX Chôm chôm Bình Hoà Phước
  Ấp Bình Hoà 2, xã Bình Hòa Phước, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
  0902 937 051
  coopbhp@gmail.com
   Uy tín      Thêm vào giỏ hàng   
Giá: Liên hệ
Loại: Trái cây
Lượt xem: 303
Hợp tác xã chôm chôm java Tân Khánh
  ấp Tích Khánh, xã Tích Thiện, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long
  0797111239
  
   Uy tín      Thêm vào giỏ hàng   
90.000 đ / Xuân Khương
Loại: Trái cây
Lượt xem: 249
Doanh nghiệp tư nhân Xuân Khương
  Tân Châu , Di Linh , Lâm Đồng ., Thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
  0889493869
  chidong261293@gmail.com
   Cơ bản      Thêm vào giỏ hàng   
Giá: Liên hệ
Loại: Trái cây
Lượt xem: 295
NghiaFarm
  Mỹ Hòa, Huyện Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long
  0377987920
  mastermannghia@gmail.com
   Cơ bản      Thêm vào giỏ hàng   
Giá: Liên hệ
Loại: Trái cây
Lượt xem: 745
Hợp tác xã cam sành Khánh Nhân
  Tổ 6, ấp Thông Nguyên, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long
  0918858642
  khanhnhan0918858642@gmail.com
   Uy tín      Thêm vào giỏ hàng