Thứ năm, Ngày 24 Tháng 11 Năm 2022
Tên giấy chứng nhận: Bản Chứng Thư Thẩm Định Thực Phẩm Sạch- An Toàn Vì Sức Khoẻ Người Tiêu Dùng

  Chứng nhận số: 2101/CNTF2021

  Ngày cấp: 21/01/2021

  Tên cơ quan nhà nước cấp: Viện Thực Phẩm Việt Nam Tin Cậy


Thứ năm, Ngày 24 Tháng 11 Năm 2022
Tên giấy chứng nhận: Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2021- Chao Môn Thuận Duyên
Số hiệu giấy chứng nhận: 3518/QĐ-UBND
Ngày cấp: 23/12/2021
Ngày hết hạn: 31/12/2024
Tên cơ quan nhà nước cấp: UBND tỉnh Vĩnh Long


Thứ năm, Ngày 24 Tháng 11 Năm 2022
Tên giấy chứng nhận: Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2021- Chao Dừa Thuận Duyên
Số hiệu giấy chứng nhận: 3518/QĐ-UBND
Ngày cấp: 23/12/2021
Ngày hết hạn: 31/12/2024
Tên cơ quan nhà nước cấp: UBND tỉnh Vĩnh Long
Thứ năm, Ngày 24 Tháng 11 Năm 2022
Tên giấy chứng nhận: Giấy chứng nhận OCOP đạt hạng sản phẩm 3 sao- Chao Dừa Thuận Duyên- Chao Môn Thuận Duyên
Số hiệu giấy chứng nhận: 3620/QĐ-UBND
Ngày cấp: 28/12/2021
Tên cơ quan nhà nước cấp: UBND tỉnh Vĩnh Long

Thứ năm, Ngày 24 Tháng 11 Năm 2022
Tên giấy chứng nhận: Giấy chứng nhận OCOP đạt hạng sản phẩm 3 sao- Sốt Lẩu Thái- Mắm Nêm Pha Sẵn- Tỏi Ớt Giấm Đường- Nước Mắm Me- Tương Ớt Mè Thuận Duyên
Số hiệu giấy chứng nhận: 139/QĐ-UBND
Ngày cấp: 18/01/2021
Tên cơ quan nhà nước cấp: UBND tỉnh Vĩnh Long


Thứ tư, Ngày 23 Tháng 11 Năm 2022

Tên giấy chứng nhận: Bản tự công bố sản phẩm Gia Vị Thuận Duyên ( Nước mắm me- Mắm nêm pha sẵn- Tương Ớt Mè- Tỏi Ớt Giấm Đường- Sa Tế Cà Ri- Sa Tế Chay- Lẩu Thái Thuận Duyên)

   Bản tự công bố số: 1-8/TUẤNLINH/2020 

   Tên cơ quan lưu trữ: Được lưu giữ tại Chi Cục VSATTP


Thứ tư, Ngày 23 Tháng 11 Năm 2022
Tên giấy chứng nhận: Bản tự công bố sản phẩm Chao Long An - Chao Thuận Duyên ( Chao Dừa- Chao Pha Sẵn- Chao Môn- Chao Béo Nhất)

   Bản tự công bố số:  9-14/TUẤNLINH/2020

   Tên cơ quan lưu trữ: Được lưu giữ tại Chi Cục VSATTP tỉnh Vĩnh Long


Thứ tư, Ngày 23 Tháng 11 Năm 2022
Tên giấy chứng nhận: Bản báo cáo kết quả thử nghiệm mẫu Chao Long An- Chao Thuận Duyên

  Số hiệu giấy chứng nhận: 2011016494-9

Ngày cấp: 22/11/2020
Ngày hết hạn: 
Tên cơ quan nhà nước cấp: Warrantek Joint Stock Company- Testing Center
Thứ tư, Ngày 23 Tháng 11 Năm 2022
Tên giấy chứng nhận: Bản Báo Cáo Kết Quả Thử Nghiệm Mẫu Nước Mắm Me Thuận Duyên

  Số hiệu giấy chứng nhận: 2011016494-7

Ngày cấp: 23/11/2020
Ngày hết hạn: 
Tên cơ quan nhà nước cấp: Warrantek Joint Stock Company- Testing Center


Thứ tư, Ngày 23 Tháng 11 Năm 2022
Tên giấy chứng nhận: Bản báo cáo kết quả thử nghiệm mẫu Mắm Nêm Pha Sẵn Thuận Duyên

  Số hiệu giấy chứng nhận: 2011016494-6

Ngày cấp: 22/11/2020
Ngày hết hạn: 
Tên cơ quan nhà nước cấp: Warrantek Joint Stock Company- Testing Center


Hiển thị kết quả 1-10 (của 17)
Trang:1 - 2Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối