Thứ hai, Ngày 16 Tháng 9 Năm 2013

 Khảo nghiệm thành công hai giống lúa mới chịu phèn Hai giống lúa mới chịu phèn ĐTM 192 và ĐTM 126 phục vụ cho sản xuất vùng đất chịu phèn vùng Đồng Tháp Mười được Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp Đồng Tháp Mười phối hợp với Trạm kỹ thuật và Dịch vụ giống nông nghiệp huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp nghiên cứu thực hiện.

Thứ tư, Ngày 26 Tháng 6 Năm 2013

Chiều cao: mắt ghép 6 tấc

Thứ tư, Ngày 26 Tháng 6 Năm 2013

Chiều cao: mắt ghép 5 tấc

Thứ tư, Ngày 26 Tháng 6 Năm 2013

Chiều cao: mắt ghép 5 tấc

Thứ tư, Ngày 26 Tháng 6 Năm 2013

Chiều cao: mắt ghép 4 tấc

Thứ tư, Ngày 26 Tháng 6 Năm 2013

Chiều cao: mắt ghép 5 tấc

Thứ ba, Ngày 25 Tháng 6 Năm 2013

Chiết nhánh, chiều cao 4 tấc

Thứ ba, Ngày 25 Tháng 6 Năm 2013

Mắt ghép 4 tấc

Thứ ba, Ngày 25 Tháng 6 Năm 2013

Từ mặt bầu đến chót lá khoảng 5 tấc

Hiển thị kết quả 1-10 (của 15)
Trang:1 - 2Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối