HỢP TÁC XÃ CAM SÀNH KHÁNH NHÂN

- Địa chỉ: Ấp Thông Nguyên, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

- Điện thoại: 0918.858.642 (Bà Đỗ Thị Phương Khánh) - 0986.280.628 (Ông Đặng Hữu Vân)