Thứ hai, Ngày 8 Tháng 8 Năm 2016

Sản xuất trái chín theo tiêu chuẩn Viet GAP, GlobalGAP không chỉ bán được giá cao hơn sản xuất truyền thống từ 10 - 20% mà còn bảo vệ sức khỏe của mình và cộng đồng.

Thứ hai, Ngày 8 Tháng 8 Năm 2016

Thông tin Hợp tác xã (HTX) Chôm chôm Bình Hòa Phước (xã Bình Hòa Phước- Long Hồ) được công nhận GlobalGAP đã làm nức lòng nhà vườn sau nhiều năm dốc công thực hiện. Bởi từ đây, trái chôm chôm đủ điều kiện xuất sang nhiều thị trường khó tính ở Châu Âu, Hoa Kỳ.

Thứ hai, Ngày 1 Tháng 8 Năm 2016

Sáng ngày 4/3/2014, UBND xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ đón nhận chứng nhận sản xuất chôm chôm đạt tiêu chuẩn GlobalGap của Hợp tác xã (HTX) chôm chôm Bình Hòa Phước.