Thứ ba, Ngày 4 Tháng 9 Năm 2012

Phòng chống dịch bệnh thủy sản đang đặt ra nhiều vấn đề cấp bách trong bối cảnh nước ta tiếp tục đẩy mạnh XK và vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, hệ thống quản lý giám sát dịch bệnh, thú y thủy sản ở các địa phương lại chưa thống nhất và xuyên suốt, thiếu đội ngũ cán bộ, thiếu nhiều tiêu chuẩn, quy chuẩn, cơ chế chính sách về thú y thủy sản... Hàng năm, dịch bệnh vẫn xảy ra ở nhiều địa phương và người nuôi thủy sản vẫn phải âm thầm chịu đựng tổn thất!

Thứ ba, Ngày 4 Tháng 9 Năm 2012

Hàng chục hộ nuôi cá lóc ở H. Trà Cú (Trà Vinh) bị thiệt hại hàng trăm triệu đồng do cá lóc nuôi bị gù lưng, phải bán với giá rẻ.

Thứ ba, Ngày 4 Tháng 9 Năm 2012

Anh Lê Minh Trung, 28 tuổi, ở ấp Long An B, xã Phú Thọ, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp là người đầu tiên trong huyện áp dụng thành công mô hình nuôi cá thát lát cườm ghép cá sặc rằn trong ao bằng thức ăn công nghiệp.

Thứ ba, Ngày 4 Tháng 9 Năm 2012

Indonesia vừa áp dụng công cụ mới để kiểm soát vi khuẩn Streptococcus gây tử vong và suy giảm chất lượng cá rô phi.

Thứ ba, Ngày 4 Tháng 9 Năm 2012

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long, sản lượng nuôi trồng nêu trên so với cùng kỳ năm ngoái (CKNN) tăng 4,5% (hay 4.138 tấn). Trong đó tăng nhiều nhờ sản lượng nuôi cá tra thâm canh, đạt 78.654 tấn (tăng 5,2% hay 3.882 tấn so với CKNN) và sản lượng nuôi thủy sản lồng, bè đạt 7.767 tấn.

Thứ sáu, Ngày 23 Tháng 12 Năm 2011