Tìm kiếm:
 
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 48 items in 5 pages
Giá: Liên hệ
Loại: Giống Chăn nuôi - Thủy sản
Lượt xem: 110
UBND xã Tân An Luông
  ấp 8, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh long, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
  02703 874 225
  
   Cơ bản      Thêm vào giỏ hàng   
Giá: Liên hệ
Loại: Giống Chăn nuôi - Thủy sản
Lượt xem: 87
UBND xã Tân An Luông
  ấp 8, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh long, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
  02703 874 225
  
   Cơ bản      Thêm vào giỏ hàng   
Giá: Liên hệ
Loại: Giống Chăn nuôi - Thủy sản
Lượt xem: 91
UBND xã Tân An Luông
  ấp 8, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh long, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
  02703 874 225
  
   Cơ bản      Thêm vào giỏ hàng   
Giá: Liên hệ
Loại: Giống Chăn nuôi - Thủy sản
Lượt xem: 152
UBND xã Tân An Luông
  ấp 8, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh long, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
  02703 874 225
  
   Cơ bản      Thêm vào giỏ hàng   
2.500.000 đ / con
Loại: Giống Chăn nuôi - Thủy sản
Lượt xem: 77
Nông Trại Đại Học Cửu Long
  Quốc lộ 1A, Phú Quới, Long Hồ, Vĩnh Long, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
  0916877493
  audatdat@gmail.com
   Cơ bản      Thêm vào giỏ hàng   
1.000 đ / Kg
Loại: Giống Chăn nuôi - Thủy sản
Lượt xem: 131
Ủy Ban Nhân Dân xã Hậu Lộc
  xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long
  0901085979
  hainamubhl@gmail.com
   Cơ bản      Thêm vào giỏ hàng   
100.000 đ / Kg
Loại: Giống Chăn nuôi - Thủy sản
Lượt xem: 81
Ủy Ban Nhân Dân xã Hậu Lộc
  xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long
  0901085979
  hainamubhl@gmail.com
   Cơ bản      Thêm vào giỏ hàng   
135.000 đ / Kg
Loại: Giống Chăn nuôi - Thủy sản
Lượt xem: 96
Ủy Ban Nhân Dân xã Hậu Lộc
  xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long
  0901085979
  hainamubhl@gmail.com
   Cơ bản      Thêm vào giỏ hàng   
Giá: Liên hệ
Loại: Giống Chăn nuôi - Thủy sản
Lượt xem: 196
Công ty Cổ Phần Lươn Công nghệ cao Vĩnh Long
  Ấp Tân Thuận, xã Tân Hạnh,, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
  0941 28 99 28 - 0949 20 64 64
  luoncongnghe@gmail.com
   Uy tín      Thêm vào giỏ hàng   
Giá: Liên hệ
Loại: Giống Chăn nuôi - Thủy sản
Lượt xem: 1237
Trại bồ câu Ba Đồng ( Phước Dư)
  ấp Thuận Thới xã An Phước, Huyện Măng Thít, Tỉnh Vĩnh Long
  0909838270
  phuocdumt@gmail.com
   Uy tín      Thêm vào giỏ hàng   
  Giỏ hàng