Thứ sáu, Ngày 11 Tháng 9 Năm 2020

Tên hợp tác xã: HỢP TÁC XÃ MEKONG GREEN

Địa chỉ: ấp Mỹ Thới 2, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Ngành nghề: trồng rau đậu các loại và trồng hoa; trồng cây ăn quả; bán buôn thực phẩm; bán buôn chuyên doanh khác chưa đưc phân vào đâu.

Ngưi đại diện: Ông VÕ THANH NHÀN

Thứ sáu, Ngày 11 Tháng 9 Năm 2020

Tên hợp tác xã: HỢP TÁC XÃ MEKONG GREEN

Địa chỉ: ấp Mỹ Thới 2, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Mã số: ATTP – TT - 20 - 01