Thứ sáu, Ngày 11 Tháng 9 Năm 2020

Trên diện tích 5000 mét vuông, Hợp tác xã đang sản xuất và cung cấp ra thị trường sản lượng 1 tấn Dưa/ tuần gồm Dưa Lưới vỏ xanh ruột cam, Dưa Lưới vỏ vàng ruột xanh, Dưa Thần tài Kiiro vỏ vàng ruột cam

Thứ sáu, Ngày 11 Tháng 9 Năm 2020

Cải bó xôi được trồng trong diện tích 1000 mét vuông trong nhà kính, cung cấp ra thị trường 100 ký/tuần, áp dụng theo quy trình sản xuất An toàn

Thứ sáu, Ngày 11 Tháng 9 Năm 2020

Cải xanh được trồng trong 1000 mét vuông nhà kính, cung cấp ra thị trường 120 ký/ tuần, áp dụng theo quy trình sản xuất An toàn

Thứ sáu, Ngày 11 Tháng 9 Năm 2020

Cải ngọt được Hợp tác xã trồng trong 1000 mét vuông nhà kính, áp dụng quy trình sản xuất An toàn mỗi tuần cung cấp 120 ký.

Thứ sáu, Ngày 11 Tháng 9 Năm 2020

Rau Xà lách được Hợp tác xã trồng trong diện tích 1000 mét vuông nhà kính, cung cấp 60 ký / tuần, và được Áp dụng quy trình sản xuất An toàn

Thứ sáu, Ngày 11 Tháng 9 Năm 2020

Hợp tác xã trồng rau muống trong 1000 mét vuông nhà kính, áp dụng quy trình sản xuất An toàn, cung cấp 100 ký rau/ tuần