Trung tâm Khuyến Nông: Triển khai các dự án nông nghiệp giai đoạn 2019 – 2020, thực hiện trong năm 2019
Thứ ba, 10/9/2019

Sáng ngày 30/8/2019, tại Thành phố Vĩnh Long, Trung tâm Khuyến nông (TTKN) Vĩnh Long tổ chức Hội nghị triển khai các dự án nông nghiệp giai đoạn 2019 – 2020, thực hiện trong năm 2019. Đến dự hội nghị có đại diện các cơ quan ban ngành trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Vĩnh Long, đại diện Phòng Kinh tế, Phòng Nông nghiệp & PTNT, đại diện Ủy ban Nhân dân các xã trong vùng thực hiện dự án, đại diện các Hợp tác xã Sản xuất Dịch vụ Nông nghiệp tại các huyện, thị, thành phố trong tỉnh, cùng Ban Giám đốc và viên chức phụ trách dự án của TTKN Vĩnh Long với gần 60 đại biểu tham dự.

Các dự án TTKN Vĩnh Long triển khai thuộc những lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản như: “Xây dựng mô hình sản xuất lúa thâm canh và ứng dụng cơ giới trong khâu gieo sạ, chăm sóc theo hướng liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa ở tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2019-2020”; “Hỗ trợ xây dựng mô hình chăn nuôi gà thả vườn theo hướng an toàn sinh học gắn với liên kết chuỗi sản xuất - tiêu thụ tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2019 – 2020”; “Hỗ trợ xây dựng vùng nuôi lươn thâm canh theo hướng an toàn thực phẩm gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2019- 2020”.

Dự án “Xây dựng mô hình sản xuất lúa thâm canh và ứng dụng cơ giới trong khâu gieo sạ, chăm sóc theo hướng liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa ở tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2019-2020”, kế hoạch thực hiện trong năm 2019: xây dựng 10 mô hình sản xuất lúa thâm canh và ứng dụng cơ giới khâu gieo sạ (sạ lúa theo khóm), chăm sóc (phun phân, thuốc) trong canh tác lúa với tổng qui mô 200 ha áp dụng kỹ thuật canh tác giảm lượng giống gieo sạ vào sản xuất lúa hàng hóa.Dự án phân bổ thực hiện ở các huyện Long Hồ, Tam Bình, Mang Thít (mỗi huyện 20ha), huyện Trà Ôn 60 ha, huyện Vũng Liêm 80ha.

Đối với dự án này Nhà nước hỗ trợ 50% giống lúa xác nhận (định mức hỗ trợ không thay đổi trong năm thực hiện dự án là 6.500 đ/kg), 30% chi phí vật tư thiết yếu, 100% chi phí tập huấn cho nông dân tham gia mô hình (13 lớp), 100% chi phí Hội nghị đánh giá và nhân rộng mô hình (05 cuộc);

Người dân góp vào ruộng sản xuất, 50% chi phí mua lúa giống và 70% vật tư đối ứng, chi phí dịch vụ làm đất, chăm sóc, thu hoạch và cơ sở vật chất khác phục vụ cho sản xuất.

Dự án “Hỗ trợ xây dựng mô hình chăn nuôi gà thả vườn theo hướng an toàn sinh học gắn với liên kết chuỗi sản xuất - tiêu thụ tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2019 – 2020”, kế hoạch thực hiện trong năm 2019: xây dựng 02 mô hình liên kết chuỗi (2 hộ đủ điều kiện nuôi gà thả vườn bố mẹ) cung cấp gà con thương phẩm 01 ngày tuổi tạo nguồn gà giống đạt chất lượng tốt cung cấp cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn toàn tỉnh và các hộ được hỗ trợ đầu tư nuôi gà thịt thả vườn trong mô hình liên kết; xây dựng 5 chuỗi mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ thịt gà theo hướng giá trị gia tăng với 84 hộ chăn nuôi gà thịt thả vườn tham gia mô hình (16 hộ - 18 hộ/1 chuỗi). Kế hoạch phân bổ thực hiện ở các huyện Long Hồ, Tam Bình (mỗi huyện 16 hộ chăn nuôi gà thịt thả vườn thương phẩm), huyện Trà Ôn (18 hộ chăn nuôi gà thịt thả vườn thương phẩm), huyện Mang Thít (01 hộ nuôi gà bố mẹ sản xuất cung cấp con giống và 16 hộ chăn nuôi gà thịt thả vườn thương phẩm), huyện Vũng Liêm (01 hộ nuôi gà bố mẹ sản xuất cung cấp con giống và 18 hộ chăn nuôi gà thịt thả vườn thương phẩm).

Về định mức hỗ trợ của dự án, thực hiện theo phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm”; nhà nước hỗ trợ 50% chi phí mua gà giống thả vườn 01 ngày tuổi (nuôi sản xuất giống và nuôi thương phẩm), hỗ trợ 30% chi phí thức ăn cho gà thả vườn nuôi thương phẩm (nuôi thịt) theo định mức quy định, hỗ trợ 20% chi phí thức ăn cho gà thả vườn bố mẹ (sản xuất con giống) theo định mức quy định, hỗ trợ 100% kinh phí tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật (05 lớp), họp thành lập Tổ hợp tác, ký kết hợp đồng sản xuất – tiêu thụ và hội nghị nhân rộng mô hình (05 cuộc);

Người chăn nuôi đầu tư kinh phí xây dựng chuồng trại, trang thiết bị, vật tư chăn nuôi, chăm sóc nuôi dưỡng, 50% tiền mua con giống, 70% - 80% tiền mua thức ăn, 100% tiền mua chế phẩm Balasa, 100% vaccin tiêm ngừa cho gà.

Dự án “Hỗ trợ xây dựng vùng nuôi lươn thâm canh theo hướng an toàn thực phẩm gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2019- 2020”, kế hoạch thực hiện trong năm 2019: xây dựng 02 vùng nuôi lươn thâm canh an toàn thực phẩm gồm 30 điểm mô hình (hộ) nuôi với quy mô diện tích 420m2. Quy mô phân bổ thực hiện ở huyện Tam Bình (15 điểm), TP Vĩnh Long (15 điểm).

Dự án thực hiện theo phương thức “Xã hội hóa” nhà nước và nhân dân cùng thực hiện, Nhà nước hỗ trợ 50% con giống, 30% thức ăn và vật tư thiết yếu cho mô hình, 100% chi phí tập huấn hướng dẫn nông dân vùng dự án áp dụng các tiến bộ kỹ thuật thực hiện mô hình, 100% chi phí lấy mẫu, phân tích mẫu an toàn thực phẩm, 100% chi phí tập huấn thành lập tổ hợp tác/nhóm liên kết theo quy định, 100% chi phí tổ chức hội nghị nhân rộng và tổng kết mô hình;

Người dân đối ứng 50% con giống và 70% thức ăn, vật tư thiết yếu, xây dựng bể nuôi, thuốc thủy sản, công chăm sóc, cơ sở vật chất khác phục vụ thực hiện mô hình.

            Tại hội nghị, đại biểu đã nghe nhiều ý kiến đóng góp tích cực để các dự án được triển khai đến địa phương, đến người nông dân một cách dễ dàng, thuận lợi và hiệu quả. Hy vọng trong năm 2019 các dự án này với mục tiêu tập trung vào mô hình sản xuất theo hướng liên kết chuỗi, an toàn thực phẩm, an toàn sinh học và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới nâng cao hiệu quả sản xuất sẽ góp phần thực hiện thành công chủ trương đề án “Cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến 2030” của Tỉnh Ủy, UBND tỉnh Vĩnh Long.

Phan Mai A Đam

Trung tâm Khuyến nông Vĩnh Long

Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 100)
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối
  Giỏ hàng của bạn