Thứ năm, 21/1/2021
Bình Tân: Tỷ lệ giảm nghèo chỉ đạt 92,2% Trong năm 2020, mặc dù huyện Bình Tân đã triển khai đồng bộ các giải pháp như: hỗ trợ vay vốn ưu đãi, vốn từ "Quỹ quốc gia giải quyết việc làm", hỗ trợ cây - con giống..... giúp hộ nghèo có điều kiện xuất khẩu lao động, phát triển sản xuất,.... nhưng chỉ có 95 hộ thoát nghèo, đạt 92,2%.
Thứ năm, 21/1/2021
Ban chỉ đạo giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới và đô thị văn minh xã Xuân hiệp, huyện Trà Ôn long trọng tổ chức Lễ đón Bằng công nhận xã Xuân Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Thứ tư, 20/1/2021
Bên cạnh việc tiếp tục xây dựng các xã, huyện đạt chuẩn Nông Thôn Mới theo kế hoạch, Huyện Mang Thít triển khai chọn các xã được công nhận để làm xã điểm xây dựng thành xã Nông Thôn Mới nâng cao, kiểu mẫu; ấp nông thôn mới, ấp nông thôn mới kiễu mẫu theo đúng phương châm là “chương trình xây dựng Nông Thôn Mới có khởi đầu chứ không có điểm dừng”.
Thứ tư, 20/1/2021
Bình Tân- phát huy thế mạnh sản xuất nông nghiệp, góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới Năm 2020, huyện Bình Tân tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, tập trung nguồn lực phát triển kinh tế, thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới.
Thứ hai, 18/1/2021
Bình Tân- nỗ lực hoàn thành chương trình mục tiêu Quốc gia Nông thôn mới (NTM) vào năm 2022    Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững với sự nỗ lực không ngừng, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân
Thứ hai, 26/10/2020
Theo ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Thành Trung, nhờ phát triển sản xuất nông nghiệp đúng hướng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
Thứ hai, 26/10/2020
Hiệu quả mô hình đan dây nhựa tại xã Hựu Thành Trong nhiều năm qua, để hỗ trợ chị em phụ nữ nông nhàn tại địa phương có việc làm, tăng thu nhập, chị Thạch Thị Búp Pha-Chi hội Nông dân ấp Trà Sơn, xã Hựu Thành đã tích cực vận động nhiều chị em tham gia mô hình nghề gia công đan dây nhựa tại nhà. Mô hình bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, giúp nhiều chị em có thêm thu nhập ổn định, cải thiện đời sống, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Thứ tư, 7/10/2020
Xác định xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là công cuộc đòi hỏi phải có sự nỗ lực, tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, các cấp Hội đã chủ động triển khai thực hiện những nội dung, việc làm cụ thể, sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực trong xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.
Thứ tư, 7/10/2020
Trà Ôn: Quan tâm lãnh đạo thực hiện công tác bảo vệ môi trường Xác định vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường trong tình hình mới, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội tăng cường tuyên truyền và phát động thực hiện các phong trào bảo vệ môi trường nhân các ngày môi trường hàng năm.
Thứ tư, 7/10/2020
Trà Ôn: Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới Sau hơn 10 năm triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp bằng nhiều cách làm hay, hiệu quả trong vận động, tập hợp Nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động người dân phát triển kinh tế...
Hiển thị kết quả 1-10 (của 100)
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối
  Giỏ hàng