Thứ ba, 20/12/2011
Quy định mới về hỗ trợ giảm tổn thất sau thu hoạch nông thủy sản 2012 Kể từ ngày 20/1/2012 , Quyết định 65/2011/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ký sẽ có hiệu lực thi hành nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản.
Thứ ba, 2/3/2010
Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 2010 Sau thời kỳ khủng hoảng kinh tế năm 2009 vừa qua, nền kinh tế nước ta gặp rât nhiều khó khăn, lạm phát tăng ở mức 7%/năm, kim ngạch xuất khẩu giảm 10%, kim ngạch nhập khẩu giảm 15%,...
Thứ ba, 2/3/2010
Chính sách mới của Chính phủ về nông nghiệp Từ ngàn xưa đến nay, nông nghiệp là lĩnh vực quan trọng cơ cấu các ngành nghề trong xã hội. Đặc biệt đối với nước ta, nhờ sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước, Việt Nam từ một nước nghèo nàn lạc hậu thiếu đói về lương thực đã trở thành một nước xuất khẩu gạo hàng đầu trong khu vực và trên thế giới.
  Giỏ hàng