Thứ ba, 22/10/2013
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, từ kết quả thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 2.811 cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, vật tư nông nghiệp, từ đầu năm 2013 đến nay Thanh tra ngành nông nghiệp và PTNT đã phát hiện 147 vụ vi phạm về điều kiện vệ sinh thú y, hàng hoá quá hạn sử dụng, nhãn hàng hoá, thủ tục hành chính, chất lượng hàng hóa (chiếm tỷ lệ 5,23%, tăng 72 vụ so cùng kỳ năm ngoái-CKNN), xử lý nhắc nhở 36 vụ, phạt tiền 94 vụ với số tiền phạt 263 triệu đồng (chiếm 167,1% so CKNN), và chuyển giao cho Cảnh sát đường thủy và Công an các xã xử lý tịch thu 14 vụ, còn 1 vụ đang chờ xử lý.
Thứ tư, 25/9/2013
Trà Ôn có 44% cửa hàng kinh doanh phân bón, thuốc BVTV đạt loại A Trong tháng 6 vừa qua, UBND Huyện đã ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra, phân loại các cửa hàng kinh doanh phân bón, thuốc BVTV theo thông tư 14 trên địa bàn. Kết quả toàn Huyện có 77 cửa hàng, có 34 cửa hàng đạt loại A chiếm 44%, có 43 cửa hàng đạt loại B chiếm 56%. Không có cửa hàng bị loại C.
Thứ năm, 18/10/2012
Quy chuẩn này quy định về khảo nghiệm, kiểm định vịt giống ông bà, bố mẹ và vịt thương phẩm Khaki Campbell, CV Super M, Cỏ, Bầu và CV2000.
Thứ năm, 18/10/2012
Quy chuẩn này quy định về khảo nghiệm, kiểm định bò giống hướng thịt.
Thứ năm, 18/10/2012
Quy chuẩn này quy định về khảo nghiệm, kiểm định gà giống ông bà, bố mẹ và gà thương phẩm Ri, Ai Cập, Lương Phượng, Ross 308 và Babcock.
Thứ năm, 18/10/2012
Quy chuẩn này quy định những nguyên tắc, nội dung và phương pháp khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng (Khảo nghiệm VCU) đối với các giống thuốc lá vàng sấy mới thuộc loài Nicotiana tabacum L. được chọn tạo trong nước và nhập nội.
Thứ năm, 18/10/2012
Quy chuẩn này quy định các chỉ tiêu, mức giới hạn, phương pháp kiểm tra và yêu cầu quản lý chất lượng hạt giống ngô thụ phấn tự do thuộc loài Zea mays (L.) trong sản xuất và kinh doanh.
Thứ năm, 18/10/2012
Quy chuẩn này quy định về khảo nghiệm, kiểm định bò giống hướng sữa.
Thứ năm, 18/10/2012
Quy chuẩn này qui định các chỉ tiêu theo dõi, phương pháp đánh giá và yêu cầu quản lý khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng (Khảo nghiệm VCU) đối với các giống bông thuộc 4 loài: bông Luồi (Gossypium hirsutum L.), bông Hải đảo (Gossypium barbadense L.), bông cỏ châu Á (Gossypium arboreum L.) và bông cỏ châu Phi (Gossypium herbaceum L.)
Thứ năm, 18/10/2012
Quy chuẩn này quy định các chỉ tiêu, mức giới hạn, phương pháp kiểm tra và yêu cầu quản lý chất lượng hạt giống lạc thuộc loài Arachis hypogaea (L.) trong sản xuất, kinh doanh.
Hiển thị kết quả 1-10 (của 24)
Trang:1 - 2 - 3Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối
  Giỏ hàng