Thứ năm, 5/2/2015
Theo tờ Thời báo Korea Times (Hàn Quốc), chính phủ Hàn Quốc bắt đầu áp thuế 513% đối với gạo nhập khẩu không bắt buộc (từ 1-1-2015).
  Giỏ hàng