Thứ sáu, 22/11/2013
1. Đối tượng cấp giấy chứng nhận ATTP - Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (từng cơ sở SXKD; từng nhà máy sản xuất độc lập tại một địa điểm).
Thứ năm, 24/1/2013
Ngày 04 tháng 01 năm 2013, Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành Thông tư số 01/2013/TT-BNN&PTNT về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản và thay thế một số biểu mẫu...
Thứ năm, 17/1/2013
Bộ NN-PTNT vừa có Công văn số 79/BNN-HTQT ngày 08 tháng 01 năm 2013 đề nghị Chính phủ cho phép NK trở lại các sản phẩm nội tạng động vật trắng.Theo Bộ NN-PTNT, sau khi Việt Nam gia nhập WTO, lượng thịt gia súc, gia cầm đông lạnh NK vào nước ta tăng lên nhanh chóng.
Thứ sáu, 11/1/2013
Năm 2012, toàn ngành nông nghiệp đã tiến hành triển khai các hoạt động quản lý an toàn thực phẩm, đặc biệt triển khai Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm, Thông tư 14/2011/TT-BNN&PTNT ngày 29/3/2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT...
Thứ ba, 8/1/2013
Theo chỉ đạo hướng dẫn của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hiệp hội Lương thực Việt Nam và Văn phòng Chính phủ tại Thông báo 431/TB-VPCP ngày 28 tháng 12 năm 2012 ...
Thứ ba, 8/1/2013
Theo Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg ban hành ngày 16 tháng 11 năm 2012, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, các đối tượng sau sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ, giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp:
Thứ bảy, 5/1/2013
Dự kiến mức khoán bảo vệ rừng Liên Bộ Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa hoàn thành dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện bảo vệ phát triển rừng.
Thứ bảy, 5/1/2013
Ngày 01 tháng 07 năm 2013, Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2012 có hiệu lực thi hành, thay thế Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH12 ngày 26 tháng 11 năm 2003.Trong đó, Luật Hợp tác xã 2012 có những điểm mới so với Luật Hợp tác xã 2003 như sau:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 20)
Trang:1 - 2Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối
  Giỏ hàng