Hướng dẫn công tác tổ chức giao thông nhằm tạo thuận lợi (tạo luồng xanh) cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa và vận chuyển chuyên gia, công nhân
Thứ năm, 15/7/2021

Thực hiện Công điện số 08/CĐ-BGTVT ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp trong phòng, chống dịch Covid-19 của ngành Giao thông vận tải;

Căn cứ Hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Công văn số 4658/TCĐBVN-VT ngày 08 tháng 7 năm 2021 về việc hướng dẫn tạo thuận lợi (tạo luồng xanh) cho phương tiện vận chuyển hàng hóa và vận chuyển chuyên gia, công nhân trong thời gian Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị 16;

Phối hợp thực hiện Công văn số 7030/SGTVT-KT ngày 08 tháng 7 năm

2021 của Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn công tác tổ chức giao thông nhằm tạo thuận lợi (tạo luồng xanh) cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa và vận chuyển chuyên gia, công nhân trong thời gian thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg.

Sở Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị có văn bản đề nghị, thống kê phương tiện (theo mẫu) và gửi về các địa chỉ sau:

1. Đối với xe ô tô vận chuyển hàng hóa thiết yếu (lương thực, thực phẩm như: gạo, mì gói, bún khô; thịt gia súc; thịt gia cầm; trứng gia cầm; rau củ quả; thủy hải sản,…) từ các tỉnh đến địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị gửi về đơn vị đầu mối là Sở Công thươngThành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại mục a, khoản 4 Công văn số 7030/SGTVT-KT ngày 08/7/2021 của Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Đối với xe ô tô vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh, xe chở chuyên gia, công nhân từ các tỉnh đến địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại, phục vụ hoạt động của các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị gửi về đơn vị đầu mối là Ban Quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại mục b, khoản 4 Công văn số 7030/SGTVT-KT ngày 08/7/2021 của Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Đối với xe ô tô vận chuyển hàng hóa ra vào các cảng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ các tỉnh đến và ngược lại đề nghị gửi về đơn vị đầu mối là đơn vị quản lý cảng tại Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại mục c, khoản 4 Công văn số 7030/SGTVT-KT ngày 08/7/2021 của Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Các doanh nghiệp thuộc đối tượng quy định tại khoản 1,2,3 của Công văn này thực hiện số hóa Công văn đề nghị (Phụ lục 1) kèm danh sách các thông số của phương tiện (tập tin có định dạng .pdf và file excel theo Phụ lục 2) gửi về các cơ quan đầu mối. Khi nào đơn vị đầu mối cung cấp hộp thư điện tử và tài khoản zalo, Sở Giao thông vận tải sẽ thông tin đến các đơn vị.

5. Đối với xe ô tô vận chuyển hàng hóa thiết yếu, xe ô tô vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh, hàng hóa đến các cảng, khu công nghiệp, xe chở chuyên gia, công nhân của các khu chế xuất, khu công nghiệp lưu thông “quá cảnh” (đi qua) địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị thực hiện như sau:

- Có văn bản đề nghị của đơn vị và thống kê phương tiện.Trong đó, đơn vị vận tải lưu ý đối với phương tiện vận chuyển công nhân phải thống kê danh sách công nhân đi và về cố định trên từng xe.

- Về lộ trình lưu thông tại Phụ lục 2 Công văn số 7030/SGTVT-KT ngày

08/7/2021 của Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh: Đối với các phương tiện đi ngang Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị ghi theo hướng dẫn tại Mục III Công văn số 4658/TCĐBVN-VT ngày 08/7/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

- Báo cáo của các đơn vị có phương tiện thuộc đối tượng nêu tại khoản 5 Công văn này đề nghị gửi về Sở Giao thông vận tải đến hộp thư điện tử (quanlyxehopdong@gmail.com), để Sở Giao thông vận tải Vĩnh Long tổng hợp gửi đến Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Tải các văn bản, biểu mẫu tại địa chỉ sau:

https://sgtvt.vinhlong.gov.vn/portal/wpsgtvt/wps/page/xemtin.cpx?item=60ea6a129332501fa43206fe

Nguồn: Website Sở GTVT tỉnh Vĩnh Long

 

 

Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 90)
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối
  Giỏ hàng