Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm Nông lâm thủy sản phục vụ tiêu dùng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013
Thứ sáu, 11/1/2013
Năm 2012, toàn ngành nông nghiệp đã tiến hành triển khai các hoạt động quản lý an toàn thực phẩm, đặc biệt triển khai Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm, Thông tư 14/2011/TT-BNN&PTNT ngày 29/3/2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản và phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, hội Nông dân Việt Nam triển khai hoạt động tuyên truyền về an toàn vệ sinh thực phẩm.
 
Kết quả triển khai cho thấy nhận thức của người sản xuất, kinh doanh và trách nhiệm của cơ quan quản lý các cấp, các cơ sở sản xuất kinh doanh sản xuất nông lâm thủy sản có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản vẫn còn diễn ra ở một số địa phương, đặc biệt là việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, chất kích thích sinh trưởng; hóa chất, phụ gia, phẩm màu trong sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm; giết mổ gia súc, gia cầm không đảm bảo an toàn thực phẩm; sử dụng thuốc an thần trước khi giết mổ, nhập lậu gia cầm kém chất lượng gia tăng,…
 
Để tăng cường việc thực thi pháp luật, thực hiện Chỉ thị 29/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Phong trào yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân và bảo đảm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản phục vụ tiêu dùng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT chỉ thị:
 
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo các Sở, ban ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy định của pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm; chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn, tập huấn Nghị định 91/2012/NĐ-CP ngầy 8/11/2012 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm để toàn xã hội biết, tích cực tham gia vào việc phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.
 
Đồng thời, tổ chức kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh có dầu hiệu vi phạm, các cơ sở xếp loại C trong đợt kiểm tra, đánh giá phân loại theo Thông tư 14/2011/TT-BNN&PTNT ngày 29/3/2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT. Tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định về việc sử dụng chất kính thích sinh trưởng, thuốc bảo vệ thực vật tại các cơ sở sản xuất rau; việc sử dụng thuốc thú y, đặc biệt là sử dụng thuốc an thần trên động vật; hóa chất cấm sử dụng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; điều kiện bảo đảm ATTP tại cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; cơ sở thu mua, sơ chế, chế biến thủy sản phục vụ tiêu thụ nội địa.
 
Ngoài ra, còn phải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương kết quả kiểm tra, đánh giá phân loại (A,B,C) của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủ sản và các trường hợp sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm. Bố trí kinh phí, ưu tiên phục vụ hoạt động kiểm tra, lấy mẫu phân tích chỉ tiêu an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nông lâm thủy sản, đặc biệt tập trung lấy mẫu kiểm tra sản phẩm thịt, rau quả và thủy sản tại chợ đầu mối, điểm bán buôn.
 
Báo cáo kết quả thực hiện các việc trên về Bộ Nông nghiệp & PTNT (qua Cục Quản lý chất lượng Nông lâm thủy sản) trước ngày 20/1/2013.
 
Cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản phối họp vói Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam hoàn thiện bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến đến Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam các cấp tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tuyên truyền đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh chấp hành tốt các quy định về ATTP.
 
Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định về ATTP, mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả đến người sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương (VTV, VOV).\
 
Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, các cơ quan chuyên môn ở địa phương triển khai thanh tra, kiểm tra đánh giá phân loại điều kiện bảo đảm ATTP các cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản có mức tiêu thụ lớn: chợ đầu mối, điểm bán buôn, các cơ sở thu mua, sơ chế, chế biến thủ sản phục vụ tiêu thụ nội địa.
 
Tổng hợp báo cáo về Bộ Nông nghiệp & PTNT kết quả triển khai đợt thanh tra, kiểm tra ATTP trong dịp Tết Nguyên đán trước ngày 1/2/2013.
 
Cục Thú y, Cục Chăn nuôi chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm soát chặt chẽ đối với thực phẩm có nguồn gốc động vật nhập khẩu, đặc biệt là gà nhập lậu. Kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm quy định vê an toàn thực phẩm.
 
Chỉ đạo hệ thống thú y, cơ quan chuyên môn quản lý chăn nuôi ở địa phương tổ chức các đoàn kiểm tra điều kiện đảm bảo ATTP cơ sở giết mổ, vận chuyển kinh doanh gia súc, gia cầm; cơ sở chế biến đóng gói thịt và sản phẩm từ thịt; kiểm soát chặt chẽ chất lượng thức ăn chăn nuôi, chất kích thích tăng trưởng, thuốc thú y, hóa chất cấm.
 
Cục Bảo vệ thực vật, Cục Trồng trọt chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện kiểm soát chặt chẽ đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, trong đó tập trung vào các sản phẩm rau, quả nhập khẩu qua các cửa khẩu biên giới đường bộ. Tập trung chấn chỉnh việc sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật; kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
 
Chỉ đạo hệ thống bảo vệ thực vật và các cơ quan chuyên môn về trồng trọt ở địa phương tăng cường hướng dẫn nhân rộng mô hình cơ sở sản xuất rau quả chè an toàn, áp dụng VietGAP; tập trung kiểm tra việc sản xuất kinh doanh và sử dụng phân bón thuốc bảo vệ thực vật.
 
Thanh tra Bộ chủ trì phối hợp với các Tổng cục, Cục chuyên ngành tổ chức một số đoàn thanh tra trọng điểm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản có biểu hiện vi phạm và có sản phẩm không bảo đảm ATTP trong chăn nuôi, giết mổ, chế biến và nhập khẩu thịt; cơ sở trồng trọt, sơ chế, bao gói rau quả phục vụ các tỉnh, thành phố lớn, khu vực tập trung nhiều dân cư.
 
Tổng cục Thủy lợi triển khai các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh nước sạch đảm bảo nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho người dân khu vực nông thôn sử dụng.
 
Tổng cục Thủy sản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn ở địa phương tăng cường kiểm tra việc sử dụng hóa chất, thuốc thú y tại cơ sở nuôi các loài thủy sản thường được sử dụng nhiều trong dịp Tết; kiểm tra các cơ sở kinh doanh thức ăn, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi thủy sản để kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm. Các đơn vị trực thuộc Bộ báo cáo tình hình thực hiện các Chỉ thị về Bộ (qua Cục Quản lý chất lượng Nông lâm thủy sản) trước ngày 15/1/2013.
 
Các Hiệp hội tuyên truyền, vận động các cơ sở sản xuất kinh doanh là hội viên nâng cao trách nhiệm và đạo đức kinh doanh, chấp hành tốt pháp luật về ATTP. Phát hiện và thông báo kịp thời với các cơ quan chức năng các trường hợp vi phạm chất lượng AATTP để có biện pháp xử lý, chấn chỉnh kịp thời.
 
Tiến Đạt  (tổng hợp)- Nguồn: Chỉ thị 4350/CT-BNN - QLCL
Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 17)
Trang:1 - 2Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối
  Giỏ hàng