Trình tự - Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản
Thứ sáu, 22/11/2013
1. Đối tượng cấp giấy chứng nhận ATTP
- Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (từng cơ sở SXKD; từng nhà máy sản xuất độc lập tại một địa điểm).
- Ngoại trừ các trường hợp: Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ; Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ; Bán hàng rong; Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt theo quy định. (Điều 12, Nghị định số 38/2012/NĐ-CP).
2. Cách thức thực hiện
- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định
¡      Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP;
¡      Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;
¡      Bản thuyết minh về cơ sở vật chất theo mẫu;
¡      Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được tập huấn kiến thức về ATTP;
¡      Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp SXKD thực phẩm đã được cơ sở y tế xác nhận đủ sức khỏe.
- Bước 2: Nộp hồ sơ
¡      Hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả văn phòng Sở Nông nghiệp & PTNT (số 107/2, Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long).
¡      Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
÷      Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp.
÷      Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp đến nhận hồ sơ.
¡      Thời gian tiếp nhận hồ sơ:
÷      Buổi sáng : Từ 7 giờ đến 11 giờ
÷      Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (Thứ 7, chủ nhật nghỉ)
- Bước 3: Cấp giấy chứng nhận  (15 ngày)
¡      Kiểm tra thực tế tại cơ sở.
¡      Cơ sở có kết quả kiểm tra xếp loại A hoặc loại B (hoặc đạt).
- Bước 4:
¡      Nhận giấy chứng nhận ATTP (Thời hạn 03 năm) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của văn phòng Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Vĩnh long.
¡      Thời gian trao trả kết quả:
÷      Buổi sáng : Từ 7 giờ đến 11 giờ
÷      Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ 7, chủ nhật nghỉ).
3. Thu hồi giấy chứng nhận
—         Cơ sở có kết quả kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất bị xuống loại C nhưng sau 06 (sáu) tháng không có biện pháp khắc phục để đạt loại A hoặc B;
—         Cơ sở không hoạt động sản xuất kinh doanh đối với nhóm ngành hàng thực phẩm đã đăng ký;
—         Cơ sở có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc chuyển đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ sở cũ;
—         Cơ sở bị tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận ATTP theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATTP.
4. Cơ quan cấp và thu hồi giấy chứng nhận
—         Cấp giấy chứng nhận: Cơ quan được giao nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá phân loại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản theo Điều 5 Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT.
¡      Cơ quan trung ương (Cơ sở có SP xuất khẩu);
¡      Cơ quan cấp tỉnh (Cơ sơ SXKD do cấp tỉnh cấp giấy chứng nhận ĐKKD);
÷      Chi cục QLCL NLS&TS;              Chi cục BVTV;
÷      Chi cục Thú y;                          Chi cục Thủy sản.
¡      Cơ quan cấp huyện (Cơ sở SX do cấp huyện cấp giấy chứng nhận ĐKKD);
¡      Cơ quan cấp xã (Cơ sở KD do cấp huyện cấp giấy chứng nhận ĐKKD).
—         Thu hồi giấy chứng nhận: Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ATTP thì cơ quan đó có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận ATTP.
5. Cấp giấy chứng nhận có tính chất đặc thù
—         Cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả; sản xuất, chế biến chè: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý sản xuất rau, quả và chè an toàn.
—         Cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản.
Một số văn bản pháp luật liên quan đến Quản lý chất lượng VTNN và ATTP NLTS trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
  1. Quyết định số 227/QĐ-SNN&PTNT, ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Sở NN&PTNT V/v Phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa VTNN và ATTP nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Sở NN&PTNT.
  2. Quyết định số 54/QĐ-SNN&PTNT, ngày 27/2/2013 của Sở NN&PTNT Về việc phân công kiểm tra, đánh giá cơ sở SXKD VTNN và sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
  3. Quyết định số 55/QĐ-SNN&PTNT, ngày 27/2/2013 của Sở NN&PTNT Về việc phân cấp kiểm tra, đánh giá cơ sở SXKD VTNN và sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
T.Trí
Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 17)
Trang:1 - 2Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối
  Giỏ hàng